Specifikace rezervačního systému

Rezervační systém rezervuj.com je unikátní komplexní webová aplikace s širokými možnostmi rozšíření a využití. Základem je serverové řešení umístěné na našich serverech a dostupné pro naše zákazníky přes webové rozhraní.


Cílem rezervačního systému je zjednodušit umístění rezervace pro zákazníka a umožnit provozovateli dále s touto rezervací individuálně pracovat.


 1. Zákazník umístí rezervaci (sám, nebo telefonicky a admin rezervaci zanese do systému)
  •  možnost platby kartou je volitelná, rezervace je platná i bez platby kartou
  • rezervace je v systému uložena již po odkliknutí údajů o zákazníkovi (tedy ještě před potvrzením zákazníkem v posledním kroku) - v tu chvíli má status "nové", po potvrzení v posledním kroku má status "potvrzeno", pokud se nepovede platba kartou, má status "Platba kartou - nepotvrzeno"
  • Ve chvíli, kdy má rezervace status "potvrzeno", odchází klientovi voucher (může obsahovat qr kód na zaplacení)
 2. Admin vidí nadcházející rezervace v rezervačním systému a může s klienty komunikovat, či jinak reagovat
  • nepotvrzená rezervace - dotázat se, pokusit se nějak dále rezervaci "s klientem dotáhnout", nebo stornovat
  • potvrzená rezervace - zaslat fakturu, výzvu k platbě atd atd..
  • stornovat v systému rezervaci na základě požadavku klienta a vyřešit s ním případné vrácení peněz (účet, voucher,změna rezervace,..) - rezervační systém neposílá peníze zpět při stornu (lze řešit v administračním rozhraní platební brány GPE)
  • při vydání věci nastaví status na "probíhá"
  • při vrácení věci nastaví status na "uskutečněno"
  • při přijetí peněz označí zaplaceno (záloha, záloha 2, hotovost) - u záloh je možné vybrat způsob platby (účet, faktura, hotovost,..)

Systém automaticky žádné rezervace neruší - ani ty nepotvrzené, ani ty nezaplacené - je na adminovi, aby s rezervacemi pracoval tak, aby maximalizoval potenciál.


V Nastavení > Účty lze:


 1. voucher
  • nastavit text na voucher
  • IBAN pro QR platbu (pokud je vyplněno, je QR kód pro platbu na voucheru)
  • Předčíslí voucheru (vlastní číslování)
 2. údaje pro propojení na bránu GPE
 3. údaje pro propojení na bránu Pays
 4. text a odkaz na obchodní podmínky
 5. ID pro měření Google Analytics
 6. přidat/odebrat administrátory a nastavit jim práva
 7. nastavit provozovny (je-li jich více - účel je v zásadě evidence pokladen při příjmu hotovosti)
 8. nastavit vlastní pod možnosti u platby "jiné"

Systém odesílá email pouze u potvrzení rezervace (+voucher), může posílat upomenutí zaplacení zálohy (toto lze využít pro maximalizaci počtu lidí, kteří zaplatí předem - případně spolu s obchodními podmínkami k tomu, aby admin mohl rezervace stornovat není-li dostatečně předem rezervace uhrazena atd..). Texty těchto emalů lze zadat v sekci "Emaily", nastavení odesílání pak v každém rezervačním formuláři dle potřeby.


Příklad integrace rezervačního formuláře do webové stránky: